Home » Nyheter » Fra samfunnsrebeller til moteikoner

Fra samfunnsrebeller til moteikoner

Hippiebevegelsen, blir av Store norske leksikon, definert som en uorganisert bevegelse som oppstod i San Fransisco, California på midten av 60-tallet og spredte seg etter hvert til andre storbyer i USA og Vest-Europa. I Norge ble de første hippiene observert i 1965 i Slottsparken i Oslo.

Folkene som samlet seg i denne bevegelsen prøvde i hovedsak å bryte med de tradisjonelle verdiene som de følte det etablerte samfunnet hadde lempet på dem. Derfor var det ofte yngre mennesker som ønsket å frigjøre seg fra datidens normer og plikter, som var en del av bevegelsen.

Fredelige demonstrasjoner i psykedelisk rus
Bevegelsen viste seg ofte gjennom å protestere i demonstrasjoner. Blant annet viste hippiene stor motstand mot krigen i Vietnam, som gjorde at fred ble et av deres sterkeste budskap. Deres protestering kom ofte til uttrykk gjennom å bruke seg selv som et symbol på bevegelsen. Dette gjorde de blant annet ved å spare til langt hår og ikke klippe seg, spille ukonvensjonell musikk og generelt leve en utagerende livsstil, ofte med rekreasjonsrusmidler. LSD og marijuana, som skulle gi «kosmisk innsikt» stod øverst på lista over de vanligste rusmidlene som ble brukt i denne perioden.

Som nevnt over var hippiebevegelsen sterkt imot det materialistiske samfunnet, og løsrev seg fra normene og standardene de ble presentert av sine foreldre. Demonstrasjonene deres ble gjennomført uten vold og våpen, og fra dette vokste motto som «Make love, not war» frem.
Hippiene protesterte ikke bare mot krigen i Vietnam, de var også sterkt imot det kapitalistiske og materialistiske samfunnet. Dette demonstrerte de gjennom det som i dag kanskje er hippienes største merkevare; de fargerike, psykedeliske klærne. De ga klærne sine ulike behandlinger for å få frem flotte fargespekter i dem, samt at gamle klær ble tatt i bruk på ny.

Det ytre som symbol mot foreldregenerasjonen og det kapitalistiske samfunnet

Hippiene verdsatte også det naturlige, frie mennesket og de ble som et av kjennetegnene ofte observert barbeint. Selv om hippiene gjorde opprør mot samtiden og ble sett på som rebelsk ble klesstilen deres raskt integrert i det amerikanske motesamfunnet allerede tidlig på 1970-tallet. Bart, skjegg, kinnskjegg og langt hår ble vanlig og sammen med sine multietniske klær, begynte hippie-stilen sakte, men sikkert å ta over moteverden.